adres:

    Łobudzice 54

    97-425 Zelów


    sekretariat:

    tel./fax (44) 634-22-89

    tel. kom. 530-738-585


    napisz do nas:

    lobudzice@interia.pl


  "Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

                                                 Aleksander Kamiński

Zasady zachowania się uczniów po ogłoszeniu alarmu w szkole

Konstytucja nakłada na państwo obowiązek dbania o życie i zdrowie swoich obywateli, w którym zawarty jest inny obowiązek zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Realizacja tego obowiązku polega na przestrzeganiu określonych przepisów BHP oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywającą na terenie szkoły, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych. Stajemy w obliczu nowej edukacji w zakresie bezpieczeństwa, edukacji dotyczącej rozpoznawania nietypowych zagrożeń, która pozwoli nabyć nam i naszym dzieciom umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku kontaktu z przedmiotami i materiałami niebezpiecznymi.

Aby przeczytać więcej, kliknij...

Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży znajdującej się na terenie szkoły, jest ogłoszenie alarmu lokalnego. Jest on jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w okresie pokoju, na skutek wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub spowodowanych działalnością człowieka.

Alarm lokalny, np. w szkole, jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Poznaniu sposobów ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu służy realizacja programu ścieżki edukacji dla bezpieczeństwa, której elementy związane z tematem alarmu w szkole, są realizowane i przypominane na lekcjach wychowawczych. Mimo obowiązku realizacji tego ważnego zagadnienia oraz alarmów ćwiczebnych przeprowadzonych w szkole, nie wszyscy uczniowie wiedzą jak prawidłowo należy zachować się w razie niebezpieczeństwa.

Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, to zagrożenia związane z powstaniem pożaru a także możliwość rozprzestrzeniania na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

A oto najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

-słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela

-bądź opanowany, nie ulegaj panice

-po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki

-pomagaj osobom słabszym

-bezwzględnie podporządkuj się osobom funkcyjnym

-nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpieczeństwo.

Sygnał alarmu lokalnego – trzy sygnały dzwonka, trwające około 3 sekundy każdy, następujące bezpośrednio po sobie.

Tylko w przypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. O ewakuacji innych pomieszczeń decyduje dyrektor. Dyrektor po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu straży i ogłoszeniu alarmu. W sytuacjach braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikowaniem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. Wszystkie działania od tej chwili są podporządkowane temu, aby jak najszybciej i bezpiecznie wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły ewakuowały się z budynku. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych, w przypadku uczniów taką osoba jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.

Po rozpoznaniu przez nauczyciela zagrożenia i po dokonaniu oceny sytuacji decyduje on o możliwości i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Poruszać się należy po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Nauczyciele z uczniami mającymi zajęcia na wyższych kondygnacjach schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku młodzież wraz z nauczycielem udaje się na miejsce zbiórki, którym dla uczniów jest boisko szkolne. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się, (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak poprzednio.

Zbiórka na placu alarmowym jest ważnym momentem dla sprawdzenia stanu ilościowego klasy i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

Znajomość i przestrzeganie powyższych zasad na pewno ułatwi i zwiększy możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzania ewakuacji, a tym samym uniknięcia nieszczęść związanych z utrata zdrowia lub życia w sytuacji zagrożenia.


Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin

170686
DzisiajDzisiaj365
WczorajWczoraj491
Bieżący tydzieńBieżący tydzień830
Bieżący miesiącBieżący miesiąc7855
WszystkichWszystkich170686